Technická specifikace – 1. ročník

Vašim úkolem je připravit podle svého návrhu autorský obsah pro expozici, která bude následně prezentována na 9 výstavních panelech s tiskovou plochou o rozměrech 125 cm (v) x 110 cm (š). Jeden z panelů může být zpracovaný tiskem na plný formát, rozměr 230 cm (v) x 120 cm (š).

Doporučený obsah návrhu pro expozici:

Textová část – max. počet znaků včetně mezer 1.350 znaků / 1 panel, tedy max. 12.000 znaků celkem

Vizuální část – fotografie, dokumenty, plakáty, exponáty /busty, sochy, ostatní předměty/ atd. V případě fotografií je nutné, aby archivní snímky pocházely buď z fotobanky ČTK (uzavřena dohoda o poskytnutí snímků pro výstavu vítězného projektu) nebo z osobního vlastnictví soutěžících (archivní / nové).

Audio/video část – video nahrávky, zvukové záznamy, video art, atd. v celkové délce max. 4 min, může být umístěno mimo panely /k dispozici bude tablet nebo televize/